นโยบายเว็บไซต์

 
นโยบายของเว็บไซต์
เว็บไซต์ http://www.diamondhouse.co.th จัดทำโดย บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ แก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป
คำสงวนสิทธิ์
บริษัท ฯ ไม่รับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่าเราจะพยายามบริหารด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ กรุณาทำความเข้าใจว่าบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์
ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ยกเว้นที่เป็นการลิงค์หรือฝังข้อมูลจากภายนอก ถือเป็นลิขสิทธ์ของบริษัท ฯ การคัดลอก เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ข้อมูลและอื่นๆ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทิ์ ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อใช้ข้อมูลเป็นการส่วนตัวภายใต้กฏหมายลิขสิทิ์
ลิงค์อื่นๆ
ในเว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมกับลิงค์
 

Copyright © 2015 Diamond Rachada Housing. All rights reserved.